Strafferett, Trondheim

Strafferett i Trondheim

Har du juridiske spørsmål og utfordringer?

 

Hvis du er tiltalt eller siktet i en straffesak vil du mest sannsynlig ha krav på en forsvarer. Det er du som velger strafferettsadvokat eller. 

 

Hvis du blir utsatt for en straffbar handling, kan du ha rett på bistandsadvokat.

 

Hvi du har krav på forsvarer kan du selv fritt velge en advokat, eller så vil staten velge forsvarer for deg fra en fast liste.

 

I retten vil staten via en aktor representere påtalemyndigheten. De vil legge frem bevis for at den tiltalte har begått en straffbar handling. 

 

Vi som strafferettsadvokater vil sørge for at tiltaltes rettigheter blir tatt vare på og at den tiltalte får en rettferdig behandling og et gunstigst mulig resultat. 

 

Vi kan ta saken som strafferettsadvokat. Vi sjekker opp og gir et svar på om vårt salær dekkes av staten.

 

Hva kan vi hjelpe deg med?

(Dette er ingen bestilling. Vi prater sammen først.)