Rettslige problemer innen familien.
Advokat i Trondheim

Familietvister og samlivsbrudd. 
Advokat i Trondheim.

Har du juridiske spørsmål og utfordringer?

 

I saker som innebærer familie, skilsmisse, samlivsbrudd og arv er vi opptatt av de menneskelige hensyn som må ivaretas.

Mange mennesker opplever denne fasen i livet som svært tung.

Derfor er det lurt å kontakte advokat tidlig slik at spørsmål rundt arv og rettigheter, også etter skilsmisse og samlivsbrudd, løses tidlig og det unngås dypere konflikter som blir vanskeligere å løse.

 

Vi hjelper deg med alle disse juridiske utfordringene:

 

  • Foreldretvist om samvær og fast bosted
  • Samboeravtaler
  • Ektepakter
  • Økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd
  • Testamente

Hva kan vi hjelpe deg med?

(Dette er ingen bestilling. Vi prater sammen først.)