Barn og barnevernsrett, Trondheim

Barn og barnevernsrett i Trondheim

Vi hjelper barn og foreldre i saker hvor det offentlige har satt i gang en prossess etter å ha mottatt bekymringsmelding og vi hjelper barn og foreldre hvor det offentlige ønsker å sette inn hjelpetiltak i familien.

 

Vi har den kompetansen du trenger hvis barnevernet vurderer å overta omsorgen for et barn.

 

Vi hjelper deg i denne prossessen.

Hva kan vi hjelpe deg med?

(Dette er ingen bestilling. Vi prater sammen først.)