Helserett, Trondheim

Helserett i Trondheim

Trenger helsehjelp? Eller er du pårørende? 

 

Ofte viser det seg at pårørende eller den som trenger hjelp og behandling ikke når frem eller ikke klarer å skaffe seg oversikt over hvilke rettigheter man har. 

 

Vi kan hjelpe deg gjennom hele prossessen. 

 

 

Helserett

 

Hvilke rettigheter har du til helsetjenester? 

Helserett handler om rettsregler knyttet til sykdom og helse, blant annet:

  • hvilke rettigheter har du for å få helsehjelp?
  • hvilke rettigheter har du som pasient?
  • krav til at behandlingen skal være forsvarlig
  • taushetsplikter til helsearbeiderne

 

Rettssikkerhetsspørsmål er viktig, spesielt ved behandling av pasientklager og ved bruk av tvang overfor pasienter med psykisk sykdom. 

´

Vi hjelper deg med å sikre dine rettigheter og sørge for at du får de tjenestene som du har krav på.

Hva kan vi hjelpe deg med?

(Dette er ingen bestilling. Vi prater sammen først.)