FAREN FOR CORONASMITTE OG SAMVÆR MED BARN

 

En ny problemstilling som kan være aktuell både for foreldre som ikke bor sammen og deres barn, og foreldre som er fratatt omsorgen men som har samvær via Barnevernet, er om faren for Coronasmitte kan hindre samvær.

 

Dette er selvsagt først og fremst et helserelatert spørsmål, men kan også raskt bli et juridisk spørsmål.

 

I den grad dette oppstår som et problem i forhold til samvær med ditt barn, er vårt råd at du først søker råd hos Folkehelseinstituttet eller andre helsemyndigheter. Hvis problemet ikke kan løses med støtte i de helsemessige råd du får, bør du kontakte din advokat, og hvis du ikke har advokat så kan du kontakte vårt firma på 73532818 eller jorunn@advokatleifstrom.no, eller et annet advokatfirma du måtte ønske å bruke.

 

Hvis du bare har behov for en kort avklaring, så gir vi for tiden halv times gratis konsultasjon.

 

Med vennlig hilsen

Leif Strøm

Advokat  

23.03.2020