CORONAVIRUSET OG MYNDIGHETENES HÅNDTERING AV DETTE I FORM AV FULLMAKTSLOVGIVNING

Vi i vårt firma er oss alltid bevisst at vi som advokater har et ansvar for å gjøre vårt for å opprettholde den enkeltes rettsikkerhet så langt det er mulig under alle skiftende samfunnsforhold. Dette innebærer at vi alltid er på vakt mot eventuelle feil som bevisst eller ubevisst maktmisbruk.

Det er også et faktum at i krisetider vil demokratiske rettigheter lett komme i spill. Når dette er sagt har vi så langt forståelse for de krisetiltak som Staten har iverksatt, men er mer spørrende til ulike kommuners lokale tiltak.

Så langt utviklingen frem til i dag, men nå foreligger det forslag til en omfattende fullmaktslov, som realiteten betyr at regjeringen gis rett til å lage egne regler som kan gripe dypt inn i enkeltmenneskets rettigheter uten å involvere Stortinget som er den normale demokratiske fremgangsmåte.

Dette forslaget er vi i likhet med jusprofessor Hans Petter Graver meget skeptisk til, da faren for maktmisbruk er overhengende, selv om intensjonene er de beste.

 

 

Leif Strøm
Advokat

19.03.2020