Trygderett, Trondheim

Trygderett i Trondheim

Hvilke rettigheter har du hos NAV til uføretrygd, AFP, AAP og andre ytelser?

 

Det kan være vanskelig å vite hvilke regler som finnes, hvilke rettigheter du har og om du har krav på trygd. I tillegg har du frister som skal overholdes. NAV har plikt til å informere brukerne, men vi ser dessverre at det i mange tilfeller er nødvendig med hjelp fra oss advokater som jobber med trygderett for å få de ytelsene du har krav på fra folketrygden.

 

 

Er du  enslig med lav inntekt?

 

I saker der enslig har lav inntekt, finnes det muligheter for å få dekket utgifter til advokat. Dersom du får medhold i en klage, har du rett til å få dekket rimelige og nødvendige advokatutgifter.

 

Vi hjelper deg med saken din.

Hva kan vi hjelpe deg med?

(Dette er ingen bestilling. Vi prater sammen først.)