Menneskerettigheter, Trondheim

Menneskerettigheter i Trondheim

Har du juridiske spørsmål og utfordringer?

 

Menneskerettighetene er alle personers grunnleggende rettigheter uavhengig av rase, kjønn, religion, alder eller hvor vi kommer fra, syke som friske.

 

Områder der menneskerettighetene kan slå inn er:

 

  • Strafferetten
  • Beskyttelse av privatliv og familieliv
  • Ytringsfriheten
  • Ved tvangsutøvelse fra myndighetenes side innen barnevern, psykiatrien og tvangsutsendelse av utlendinger.
  • Tvister for domstolene

Hva kan vi hjelpe deg med?

(Dette er ingen bestilling. Vi prater sammen først.)