Husleierett, Trondheim

Husleierett i Trondheim

Husleieloven regulerer og forteller om plikter og rettigheter som gjelder mellom utleier og leietakere av bolig eller forretningseiendom.

 

Husleieloven er ufravikelig. Det vil si at man du som leietaker ikke kan gis dårligere rettigheter eller strengere plikter enn det som står i loven.

 

 • Gjelder loven selv om jeg ikke har leiekontrakt?
 • Når kan jeg som utleier heve leieforholdet?
 • Følger kontrakten som er skrevet loven?
 • Hva bør jeg tenke på når jeg flytter inn?
 • Hvordan fungerer depositum?
 • Kan jeg si opp og flytte ut når jeg vil?
 • Kan utleieren si meg opp når han vil?
 • Kan utleier øke leien?
 • Det er feil og mangler ved leiligheten. Hvilke rettigheter har jeg?
 • Kan jeg bli kastet ut?

 

 

Andre punkter vi kan nevne, er:

 • Fraflytting
 • Skader på boligen
 • Vedlikehold
 • Varighet på leieforholdet

Vi hjelper deg med å sikre at du får det leieforholdet som du har krav på, både som utleier og leietaker.

 

Hva kan vi hjelpe deg med?

(Dette er ingen bestilling. Vi prater sammen først.)