Advokat i Finnmark: Alta, Kautokeino, Karasjok og Lakselv

Ole Morten Olli Sara

Advokatfullmektig

Ole Morten Olli Sara

Advokatfullmektig

Send en melding til Ole Morten

Ole Morten Olli Sara er en samisk advokatfullmektig med en allsidig yrkes, -og erfaringsbakgrunn som bidrar til at han raskt kan sette seg inn i andres livssituasjoner, for å kunne gi best mulig juridisk bistand.

 

Han tar oppdrag i hele Norge, men gjerne også som advokat i hele Finnmark, Alta, Kautokeino, Karasjok og Lakselv.

 

Med spesialkompetanse innenfor barnevern og de øvrige familierettslige fagene, er han godt rustet til å ta i mot mennesker som kanskje opplever de vanskeligste periodene i sitt liv.

 

I store deler av hans yrkesaktive liv, har arbeidet med å ivareta barn, unge og deres familier vært en sentral del av hans arbeid, både som tidligere ansatt som advokatfullmektig i et firma som spesialiserer seg på familierettslige fag, men også som mangeårig ansatt som allmennlærer og barnevernleder. 

Felles for samtlige arbeidsområder er imidlertid at mennesket står i fokus, der motivasjonsfaktoren er rettferdiget og rettsikkerhet for den enkelte.

 

Det følger videre som same, født, oppvokst og arbeidet i reindriftsnæringen at han har spesialkompetanse innen same, -og reindriftsretten både innad og fra et juridisk perspektiv. 

 

Dette har også medført at han i flere situasjoner har kjent på kulturforskjeller, og det å ikke være lik «alle andre». Også dette er erfaringer har tar med seg i det daglige arbeidet i møte med ulike mennesker, i ulike livssituasjoner.

 

Hans allsidighet i yrkeslivet har også bidratt til en allsidighet som advokatfullmektig. I tillegg til spesialkompetanse innenfor de familierettslige fagene, og reindrift, har han bl.a. spesialfag innenfor arbeidsrett og politirett, i tillegg til at han under sitt masterstudie skrev sin masteroppgave innenfor strafferett. 

 

Han tar oppdrag i hele Norge, men gjerne også som advokat i hele Finnmark, Alta, Kautokeino, Karasjok og Lakselv.

Advokat i Finnmark: Alta, Kautokeino, Karasjok og Lakselv