May Elin Olsen

Advokatfullmektig

May Elin Olsen

Advokatfullmektig

Send en melding til May Elin

May Elin studerte master i rettsvitenskap ved universitetet i Tromsø, og ble ferdig utdannet jurist i desember 2018. 

 

Under studiet spesialisere hun seg innenfor arbeidsrett, helserett, diskriminerings- og likestillingsrett. 

Våren 2019 avla hun eksamen i European Human Rights.

 

I masteroppgaven skrev hun om elektrosjokkterapi på nødrettsgrunnlag. 

 

Problemstillingen var hvorvidt elektrosjokkterapi på nødrettsgrunnlag er i tråd med Grunnloven § 113. 

 

Masteroppgaven ble en fordypning på legalitetsprinsippet, med fokus på elektrosjokkterapi uten samtykke.

 

Hun er opprinnelig utdannet barne- og ungdomsarbeider, og har i flere år jobbet i SFO og i avlastningstjenesten for psykisk og fysisk utviklingshemmede barn.